Extra keuzerecht bij pensioen: Aantrekkelijk, maar is het ook verstandig?

 

In de komende jaren verandert er veel op het gebied van pensioenen. Op 1 januari 2023 krijgen pensioendeelnemers het recht om 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen. Of het verstandig is om van dit recht gebruik te maken, is de vraag.

Pensioen

Bijna alle werknemers bouwen via hun werkgever pensioenrechten op. Maandelijks betalen de werkgever en (in sommige gevallen) de werknemer hiervoor een premie. Die premies worden beheerd en belegd door een pensioenuitvoerder. De betaalde premies en het behaald rendement leiden samen tot een bepaald kapitaal. Vanuit dit kapitaal wordt de maandelijkse pensioenuitkering betaald.

Pensioensysteem gaat ingrijpend wijzigen

In de komende jaren verandert het systeem van pensioenen zoals wij dat in Nederland kennen. Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de hoogte van de pensioenuitkering vooraf minder vaststaat. Binnen een bepaalde bandbreedte kan de maandelijkse uitkering hoger of lager worden, afhankelijk van het behaalde rendement op de belegde pensioenpremies.

Extra keuzerecht al per 1 januari 2023

Een andere voorgenomen wijziging gaat al op 1 januari 2023 in. Vanaf die datum zouden deelnemers eenmalig een bedrag mogen opnemen uit hun opgebouwde pensioenkapitaal. Hierbij geldt een aantal voorwaarden. De twee belangrijkste voorwaarden zijn:

  1. De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen.
  2. Het bedrag kan alleen op pensioendatum worden opgenomen.

Het gaat om veel mensen en veel geld

Veel werknemers beseffen niet hoe groot het kapitaal is dat zij tijdens hun werkzame leven opbouwen voor hun pensioen. Om u hiervan een idee te geven: een werknemer die op pensioendatum een jaarinkomen had van € 40.000,- zal, als hij alle jaren heeft deelgenomen aan de pensioenregeling, ongeveer een kapitaal van bruto € 300.000,- hebben opgebouwd.

Onder de nieuwe regeling zoals die op 1 januari 2023 geldt, mogen in 2023 ongeveer 200.000 mensen 10% van het door hen opgebouwde pensioenkapitaal ineens opnemen. In ons voorbeeld is dat dus 10% van € 300.000,- = € 30.000,- bruto!

Wat gaan de mensen doen met die opname

Er zijn al de nodige onderzoeken gedaan of mensen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken en zo ja, wat ze dan met dat opgenomen geld gaan doen. Wat blijkt: veel mensen hebben interesse om van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken. Het geld willen zij dan besteden aan onder meer vakantie, aflossing hypotheek, schenking aan kinderen, etc.

Gevolgen worden minder goed doorzien

Opname van een deel van het pensioenkapitaal lijkt aantrekkelijk. Maar veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen, zoals:

  • Opname van een deel van het pensioenkapitaal betekent dat de maandelijkse pensioenuitkeringen daarna (fors) lager zullen zijn.
  • In het jaar dat het kapitaal wordt opgenomen, kan dit tot gevolg hebben dat niet langer recht bestaat op bepaalde toeslagen.
  • Mogelijk dat in het verleden bepaalde plannen zijn gemaakt op basis van de verwachting van een bepaald pensioeninkomen. Door opnamen van de 10% wordt dit pensioeninkomen lager. Hiermee verliezen de in het verleden opgestelde plannen voor een deel hun waarde.

Goed advies is zeker nu belangrijk

Of je nu jong of ouder bent. Het is belangrijk je regelmatig te verdiepen hoe jouw pensioen is geregeld en welk inkomen je ongeveer hebt nadat je gestopt bent met werken. Of het verstandig is om gebruik te maken van het recht om op pensioendatum een deel van jouw opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen, verschilt per persoon.

Het is aan te raden om periodiek samen met ons jouw pensioensituatie door te nemen. Vraag zeker ons advies als je van plan bent gebruik te maken van het recht om op pensioendatum een deel van je opgebouwde pensioenkapitaal op te nemen.

Plaats een reactie

Call Now Button