Samengestelde gezinnen vragen extra aandacht

 

Meer dan een half miljoen kinderen wonen in een gezin waarbij minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Het is belangrijk om hier juridisch goed naar te kijken. Het komt dagelijks voor dat relaties tussen mensen eindigen. Veel mensen krijgen daarna een nieuwe partner. Daar zijn vaak kinderen bij betrokken. Kinderen die geboren zijn tijdens de vorige relatie, maar ook kinderen die tijdens de nieuwe relatie worden geboren.

Einde vorige relatie vraagt aandacht

Tijdens de ‘vorige’ relatie zijn er waarschijnlijk allerlei verzekeringen afgesloten waarbij beide voormalige partners betrokken waren. Denk aan de verzekering van de woning, inboedel, en auto, maar ook aan de levensverzekeringen, hypotheek en pensioenverzekeringen. Bij het eindigen van de relatie moeten al die verzekeringen worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de overlijdensrisicoverzekering die bij overlijden in de toekomst van de ene partner een uitkering doet aan de ex-partner. Het aanpassen van alle verzekeringen kan een heel gepuzzel zijn.

Kernvraag: Wat is de situatie als…..

Wanneer wij bij een samengesteld gezin komen is voor ons altijd een belangrijke vraag: Wat denken jullie dat de situatie is als een van jullie plotseling overlijdt? Te vaak blijkt dat de werkelijkheid er zonder aanvullende maatregelen heel anders uitziet dan de partners verwachten. Wij brengen de situatie in beeld en adviseren hoe verwachtingen en werkelijkheid weer met elkaar overeenkomen.

Testament, erfrecht, eigen kinderen

We geven een voorbeeld. Henk en Ans gaan een relatie aan. Henk heeft uit een eerder huwelijk een dochter Petra. Tijdens het huwelijk met Ans wordt Annette geboren. Petra en Annette groeien samen als zusjes op en binnen het gezin wordt (uiteraard) geen onderscheid tussen de meisjes gemaakt. Als gevolg van een ziekte komt Ans te overlijden. Ans en Henk hebben nooit een testament gemaakt. De nalatenschap moet daardoor volgens de wettelijke regels worden afgehandeld. Die wettelijke regels schrijven voor dat de nalatenschap van Ans gaat naar Henk en naar het kind van Ans, Annette. Volgens de wettelijke regels heeft Petra geen enkele aanspraak op de nalatenschap van Ans.

Waarschijnlijk hebben Ans en Henk dit nooit zo bedoeld. Die situatie hadden ze kunnen voorkomen door het maken van een testament. Daarmee kan worden bereikt dat Petra en Annette een gelijke positie krijgen indien een van de partners komt te overlijden.

Zorg voor zekerheid voor het geval dat….

Het is maar een voorbeeld van iets waar bij een samengesteld gezin op moet worden gelet. Wat daarnaast belangrijk is, is dat ook bij het overlijden van een van de partners het achterblijvende gezin niet in de financiële problemen komt. Als er een inkomen wegvalt, kunnen vaak de woonlasten niet meer betaald worden. Een overlijdensrisicoverzekering kan ervoor zorgen dat de achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen en de rekeningen kan blijven betalen.

Wij adviseren je graag

Ons vak is om samen met onze klanten een situatie te schetsen waarin helder is wat de financiële consequenties zijn van mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. Samen kijken wij dan hoe de financiële gevolgen het best opgevangen kunnen worden door nu tijdig maatregelen te nemen. Regel het nu, morgen kan wel eens te laat zijn..

Plaats een reactie

Call Now Button