Corona en uw pensioen

Blog Jacco 30 april 2020 eghi (2)

De koppen in de kranten zijn redelijk dramatisch: de gevolgen van het coronavirus hebben grote invloed op uw pensioen. Zeker, de situatie is ernstig. Maar misschien iets minder erg dan u bij het lezen van de koppen in de krant denkt.

Het “beste” pensioenstelsel

Er zijn weinig landen in de wereld die zo’n goed pensioenstelsel hebben zoals we dat in Nederland kennen. Niet zonder reden wordt vaak gezegd dat Nederland een pensioenstelsel heeft dat behoort tot de drie beste in de wereld. “Beste” omdat het overgrote deel van de bevolking vermogen opbouwt om na de pensioenleeftijd zekerheid van inkomen te hebben. Met elkaar hebben we, via pensioenfondsen, meer dan 1.400 miljard euro in de spaarpot gestopt voor “later”. Ook internationaal bezien is dat een enorm bedrag.

Drie onderdelen

Het Nederlandse pensioengebouw telt drie verdiepingen. Om de zorgen te begrijpen die het coronavirus voor ons pensioen kan hebben, lichten we deze drie verdiepingen kort toe.

Onderdeel 1 – de AOW

De basis van ons pensioen wordt gevormd door de AOW. Ook wel de eerste pijler genoemd. De AOW is een uitkering die vrijwel iedereen die in Nederland werkt of woont vanaf zijn AOW-leeftijd maandelijks van de overheid ontvangt. De AOW wordt gefinancierd door de mensen die op dit moment nog niet AOW-gerechtigd zijn en belasting en sociale lasten betalen. Dit wordt vervolgens direct uitgekeerd aan mensen die daar recht op hebben. We noemen dit een omslagstelsel. De hoogte van de AOW-uitkering is de uitkomst van politieke keuzes, maar is afgeleid van het minimumloon. De effecten van het coronavirus hebben dus geen directe invloed op de hoogte van de AOW.

Onderdeel 2 – pensioenregeling via uw werkgever

Mensen die bij een werkgever werken, bouwen via de pensioenregeling die de werkgever voor zijn medewerkers heeft afgesloten, ook pensioen op. Meestal gebeurt dat bij een pensioenfonds. Maar het kan ook bij een verzekeringsmaatschappij. Dit noemen we de tweede pijler.

Onderdeel 3 – uw eigen aanvulling op uw pensioen

Tot slot kunnen werknemers maar ook ondernemers zelf vermogen opbouwen als aanvulling op hun pensioen Dit noemen we de derde pijler. Nu geld opzij leggen voor later kan opeen fiscaal gunstige wijze. Dit geld wordt dan vervolgens gebruikt om na de pensioendatum een uitkering te ontvangen. Over die uitkeringen moet later dan wel weer belasting betaald worden. Maar dat is dan vaak in een lagere belastingschijf. Dat maakt deze manier van vermogensopbouw extra interessant.

Effect Corona op financiële markten

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen beleggen hun vermogen. Als gevolg van het coronavirus staan economieën lokaal en wereldwijd sterk onder druk. En hebben de aandelenbeurzen in de afgelopen periode aanzienlijke verliezen geleden. Met hulp van diverse steunpakketten van overheden zijn beurzen gelukkig deels weer hersteld. Vanzelfsprekend hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de financiële positie van pensioenfondsen. Wettelijk zijn pensioenfondsen verplicht een korting toe te passen op bestaande en nieuwe pensioenuitkeringen als hun totale reserves onvoldoende zijn om de toekomstige uitkeringen te doen. Dat is precies de reden waarom de media over deze ontwikkeling berichten. Voor dit onderdeel van het pensioengebouw kan het coronavirus dus vervelende gevolgen hebben!  De volgende peildatum voor een eventuele korting is eind december 2020. In de tussentijd kan er nog veel veranderen.

Meer zekerheid bij “eigen” pensioenopbouw

Hierboven hebben wij het pensioenstelsel beschreven als een gebouw dat bestaat uit drie onderdelen. Het derde onderdeel bestaat uit de regeling die iemand zelf rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten. In dat geval zijn er twee situaties:

U bent nog niet pensioengerechtigd

U bent nog bezig om vermogen op te bouwen. In dat geval kunt u er ook mee te maken krijgen dat dalende koersen een deel van uw opgebouwde kapitaal aantasten. Maar het verschil met de pensioenfondsen is dat het restant van dit kapitaal gewoon blijft bestaan. Uit deze pensioenpot hoeven geen pensioenen voor gepensioneerden te worden betaald. Uw vermogen kan dus weer gaan groeien op het moment dat de aandelenkoersen weer stijgen. Een daling van de waarde nu hoeft dus niet automatisch te betekenen dat u op termijn een lagere pensioenuitkering ontvangt. Pensioenbeleggen is en blijft een zaak van lange termijn.

U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt dan heeft u vaak al een afspraak met de verzekeraar gemaakt over de hoogte van uw pensioenuitkering. Op dat moment is de verzekeraar aan de hoogte van dit bedrag gebonden. Het risico van negatieve ontwikkelingen aan de beurs als gevolg van het coronavirus komt dan voor rekening en risico van de verzekeraar

Neemt u contact met ons op als u vragen heeft?

Wij begrijpen heel goed dat voor veel mensen het pensioen een lastig onderwerp is. En er zijn nog meer pensioenvarianten. We hebben hier de grote lijn proberen uit te leggen. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op 0714024141 of mail naar info@eghi.nl Als uw financieel adviseur zijn wij ervoor om uw vragen te beantwoorden en samen te kijken naar oplossingen die passen bij uw persoonlijke situatie.

 

Het bericht Corona en uw pensioen verscheen eerst op Habithuis.

Call Now Button