Jammer dan maar zo zijn de regels….

blog jacco 4 oktober 2019

Als onafhankelijke financieel dienstverlener is het onze taak om de belangen van onze relaties zo goed mogelijk te behartigen. Ons werk is in de loop der jaren steeds interessanter, maar ook ingewikkelder geworden. Dit komt onder andere doordat in de samenleving veel veranderingen plaatsvinden waarop de wetgever vaak pas met vele jaren vertraging reageert.

Deze veranderingen en de vertraging in de wetgeving leiden in ons werk vaak tot situaties die onze relaties oneerlijk vinden. Wanneer ze bij overheidsorganen hun bezwaren kenbaar maken, krijgen ze, kort samengevat, als reactie: Jammer. We hebben begrip voor uw standpunt, maar helaas kunnen we niets voor u doen. Zo zijn de regels nu eenmaal.

 

Erfenis als voorbeeld

Een voorbeeld waar de wetgever hopeloos achterloopt, is het erfrecht. Als iemand overlijdt en vermogen nalaat, moeten de erfgenamen over deze erfenis belasting betalen. De hoogte van de belasting hangt af van de relatie die de erfgenaam had tot degene die is overleden. Gaat het om een levenspartner? Dan geldt er in de meeste gevallen een hoge vrijstelling. Over het bedrag dat de partner uit de erfenis ontvangt, hoeft tot het bedrag van die vrijstelling geen belasting te worden betaald. Heeft de overledene verder geen familie en laat hij zijn vermogen na aan de buurvrouw die hem de laatste jaren van het leven heeft verzorgd? Dan geldt er een heel kleine vrijstelling. En kan het zo maar zijn dat tot 40 % van de erfenis moet worden afgedragen aan de fiscus. Protesteren helpt niet. Want zo zijn de regels.

 

Klein verschil, grote gevolgen

Soms worden de bestaande fiscale regels tot in het absurde doorgevoerd. We laten u dat zien aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.Jan en Ans wonen ongehuwd samen. Pieter en Marie ook. Jan sluit een overlijdensrisicoverzekering op zijn leven en betaalt de premie hiervoor. De verzekering keert bij zijn overlijden een bedrag uit van € 100.000,- aan Ans. Jan wil daarmee bereiken dat zij de woonlasten kan blijven betalen en in de woning kan blijven wonen.

Pieter en Marie doen hetzelfde, met het verschil dat Marie de premie zelf betaalt.  Wanneer Jan en Pieter overlijden gaan krijgen Ans en Marie te maken met de rekenregels van de fiscus. En dat leidt tot heel verschillende uitkomsten!

De regels stellen dat Ans een erfenis heeft gekregen. Zij heeft immers niet zelf de premie betaald. De fiscus beschouwt de € 100.000,- als een erfenis. Daarover moet Ans dus belasting betalen. Bij Marie is dit heel anders. Marie heeft geen erfenis gekregen. Zij heeft zelf de premie betaald. De volledige € 100.000,- is daarmee vrij van erfbelasting. Eerlijk? Nee, maar zo zijn wel de regels. Jammer dan.

 

De wetgever loopt achter

Jan en Ans zijn nog gemakkelijke voorbeelden. Maar er zijn allerlei samenlevingsvormen; getrouwd of juist niet, samengestelde gezinnen en affectieve relaties zonder samenwonen. Veel wet – en regelgeving is daarop nog niet goed aangepast. Dat kan tot gevolg hebben dat bij het afsluiten van zelfs eenvoudige financiële producten, in de toekomst onwelkome fiscale verrassingen uit de hoge hoed komen.

 

Wij helpen u graag!

Het is ons vak om die gevolgen wel te overzien. En daar bij het afsluiten van een verzekering, pensioen of hypotheek rekening mee te houden. Soms is dat een heel gepuzzel, soms is het een “weetje”. Maar heel vaak kunnen wij wel voorkomen dat u in de toekomst te horen krijgen: Jammer dan! Maar zo zijn de regels.

 

Uw persoonlijk adviseur

 

Jacco van Egmond FFP CFP®

Het bericht Jammer dan maar zo zijn de regels…. verscheen eerst op Habithuis.

Call Now Button