Hogere boetes voor ontbreken RI&E en plan van aanpak

Ontwerp zonder titel (1)

Slechts 45% van de bedrijven in Nederland heeft een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Volgens staatssecretaris Tamara Van Ark (SZW) is dit een onwenselijke situatie. De RI&E vormt immers de elementaire basis voor goed beleid voor gezond en veilig werken op organisatieniveau. Daarom gaan dit voorjaar de boetes omhoog voor het niet hebben van een up to date RI&E en plan van aanpak. Het niet kunnen tonen van een RI&E of plan van aanpak wordt direct beboetbaar. Dit blijkt uit de brief van 14 februari van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Wat betekent dat nu het concreet voor het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak?

De normbedragen voor boetes worden maximaal €4.500,- en €3.000,-. Het aantal medewerkers bepaalt uiteindelijk de hoogte van de boete.
Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers gelden andere percentages.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

Bron: ZorgvandeZaak

Het bericht Hogere boetes voor ontbreken RI&E en plan van aanpak verscheen eerst op Habithuis.

Call Now Button