Pensioenvertrouwen is laag, maar is dat wel terecht?

Pensioenvertrouwen is laag, (1)

Steeds vaker hoor ik mensen om mij heen hun mening uiten over pensioen. Dat is natuurlijk mooi, er is immers steeds meer bewustwording! Jammer is wel dat, over het algemeen, er toch vooral negatieve uitlatingen over pensioen worden gedaan. Als ik vervolgens vraag waar deze mening op is gebaseerd kan men er niet altijd inhoudelijk op reageren. Het is vaak een gevoel welk al jaren wordt gevoed door aanhoudende berichtgeving vanuit de media. Vaak lees of hoor je dat vooral pensioenfondsen het zwaar hebben en al jaren de pensioenen niet kunnen laten stijgen (en misschien zelfs wel moeten korten). Tja, dat voedt nu niet bepaald het vertrouwen.

Geloof en vertrouwen

De grote uitdaging zit hem in het hervormen van ons huidige pensioenstelsel, vooral om e.e.a. naar de toekomst toe betaalbaar te houden. De pensioenuitvoerders, overheid en vakbonden voeren hierover al lang overleg. Helaas is men het nog steeds niet met elkaar eens en is het recente overleg opnieuw vastgelopen. Het geloof en vertrouwen bij de Nederlanders in hun toekomstig pensioen heeft daarmee jammer genoeg een nieuw dieptepunt bereikt.

Nu klopt het natuurlijk dat er feitelijk iets moet veranderen, maar laat mij toch ook enige nuance aanbrengen in het negatieve gevoel dat er bij velen heerst. Onderstaande grafiek helpt hierbij enorm.

De grafiek laat zien dat de gemiddelde werkende Nederlander een enorm lage verwachting heeft van het toekomstig te ontvangen pensioen. Zoals je kunt zien ligt deze verwachting veel lager in vergelijking met de andere genoemde landen. De daadwerkelijke huidige pensioenuitkering in Nederland ligt echter veel hoger dan de verwachting die de nu werkenden hebben. En als je de omvang van de daadwerkelijke pensioenuitkering afzet tegen de andere in het overzicht genoemde landen dan doen we het helemaal zo slecht nog niet. Wat hier vooral duidelijk naar voren komt is dat wij Nederlanders enorm somber zijn over onze pensioenverwachting, maar dat dit beeld (gelukkig) toch wel wat genuanceerd mag worden.

Pensioen, het is en blijft iets persoonlijks

Nu blijft pensioen altijd een persoonlijke aangelegenheid. Ga dus goed voor jezelf na of jouw persoonlijk te verwachten pensioen voldoet aan je verwachtingen. En kijk daarbij niet alleen naar je pensioenopbouw maar ook naar je persoonlijke wensen, verwachtingen, toekomstige uitgaven, hypotheeklasten, etc. De één heeft genoeg aan een pensioen van 50% van het salaris terwijl de ander met 70% nog niet uitkomt.

Mocht je hulp nodig hebben in het verkrijgen van een goed financieel inzicht voor nu en later eventueel in combinatie met goed passende productoplossingen laat het mij gerust weten. Ik creëer graag het nodige inzicht en kan je vervolgens helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Met vriendelijke groet,

Jacco van Egmond

Het bericht Pensioenvertrouwen is laag, maar is dat wel terecht? verscheen eerst op Habithuis.

Call Now Button